Nídia Tusal. Llicenciada en disseny de Moda i Postgraduada en Vestuari de Teatre, Cine i TV, a Barcelona. 

Inicia la seva carrera professional el 2005, a la mateixa ciutat, com a assistent de diverses figurinistes. 

El 2008 signa els seus primers dissenys dels quals destaquen " Un tramvia anomenat desig " de T.Williams , "La Silibararera " de T.Stamfford , " Boeing Boeing " de M.Camoletti , "Dublin Carol" de C.McPherson , " Adreça Desconeguda " de K.Taylor , " Groenlàndia " de J.Faura , "la Dama de les Camèlies" d'Alexandre Dumas fill, "Conillet" de Marta Galàn, "la Col·lecció" de Harold Pinter, entre d'altres.
S'inicia en el món de l'òpera el 2009 amb "Alba Eterna" de J.Faura i A.Guinovart, i continua el 2010 com a assitent de Lluc Castells en els vestuaris de diverses òperes dirigides per la Fura dels Baus.
Els 2013 dissenya el vestuari de l'adaptació inèdita de la tetralogia de Wagner " Colonring " sota la direcció de Valentina Carrasco a Buenos Aires, i continua sota la seva direcció en les òperes "The turn of the Screw" de B.Britten a Lió , "La belle aux bois dormant" d'O.Respighi a Strasbourg i "Don Giovanni" d'W.A.Mozart a Perm, Rússia.

Entre els últims muntatges en els que ha treballat  a Barcelona destaquen "La Visita de la Vella dama" de F.Dürrenmatt, "Que rebentin els actors" de G.Calderon, "L'Omissió de la Família Cóleman" de C.Tolcachir, "Futur" d'H. Tornero o "La Mort i la Primavera" de M.Rodoreda.

Des de 2015 compagina el figurinisme teatral amb l'estilisme de grups musicals com Love of Lesbian o La Pegatina.

Nídia Tusal. Graduate in Fashion Design and Postgraduate in Theatre, Film and TV Wardrobe, in Barcelona. 

She began her professional career in 2005, in the same city as an assistant of several costume designers. 

In 2008 she signed her firsts designs in shows such as "un tramvia anomenat desig" by T. Williams, "La Silibararera" by T.Stamfford, "Boeing Boeing" by M.Camoletti, "Dublin Carol" by C.Mcherson, "Adreça Disconnected "by K. Taylor," Groenlàndia "by J.Faura," la Dama de les Camèlies "d'Alexandre Dumas fill," Conillet "by Marta Galàn," la Col·lecció "by Harold Pinter, among others. 

She began her career in the opera world in 2009 with "Alba Eterna" by J.Faura i A.Guinovart, and continued in 2010 as an assistant to Lluc Castells in the costumes of various operas directed by Fura dels Baus. 

In 2013 she designed the costumes for the unpublished adaptation of Wagner's tetralogy "Colonring" under the direction of Valentina Carrasco in Buenos Aires, and continues under her direction in B.Britten's "The turn of the Screw" in Lyon, "La belle aux bois dormant "by O.Respighi in Strasbourg and" Don Giovanni " by W.A.Mozart in Perm, Rússia.

Among the latest theatrical productions in which she has worked in Barcelona, stand out "The Visit of the Vella dama" by F. Durrenmatt, "Que rebentin els actors" by G.Calderon, "L'Omissió de la Família Cóleman" by C. Tolcachir , "El Futur" by H. Tornero or "La Mort i la Primavera" by M.Rodoreda.

Since 2015, she combines theatrical costume designs with the styling of musical groups such as Love of Lesbian or La Pegatina.

Nídia Tusal. Licenciada en diseño de Moda Postgraduada en Vestuario de Teatro, Cine y TV, en Barcelona. 

Inicia su carrera profesional en 2005, en la misma ciudad como a asistente de varias figurinistas. 

El 2008 firma sus primeros diseños de los que destacan" Un tramvia anomenat desig " de T.Williams , "La Silibararera " de T.Stamfford , " Boeing Boeing " de M.Camoletti , "Dublin Carol" de C.McPherson , " Adreça Desconeguda " de K.Taylor , " Groenlàndia " de J.Faura , "la Dama de les Camèlies" d'Alexandre Dumas fill, "Conillet" de Marta Galàn, "la Col·lecció" de Harold Pinter, entre otros.
Se inicia en el mundo de la ópera en 2009 con "Alba Eterna" de J.Faura i A.Guinovart, y continua el 2010 com a assitente de Lluc Castells en els vestuaris de varias óperas dirigidas por la Fura dels Baus.
Els 2013 diseña el vestuario de la adaptación inédita de la tetralogia de Wagner " Colonring " bajo la direcció de Valentina Carrasco en Buenos Aires, y continua bajo su dirección en "The turn of the Screw" de B.Britten en Lyon , "La belle aux bois dormant" de O.Respighi en Strasbourg y "Don Giovanni" de W.A.Mozart en Perm, Rússia.

Entre los últimos montajes teatrales en los que ha trabajado en Barcelona destacan "La Visita de la Vella dama" de F.Dürrenmatt, "Que rebentin els actors" de G.Calderon, "L'Omissió de la Família Cóleman" de C.Tolcachir, "El Futur" de H. Tornero o "La Mort i la Primavera" de M.Rodoreda.

Des de 2015 compagina el figurinismo teatral con el estilismo de grupos musicales como Love of Lesbian o La Pegatina.